Logo

Vika Eiendomsforvaltning AS

Vika Eiendomsforvaltning AS ble opprettet i 1996 av flere gårdeiere som ønsket å ha en leietakerfokusert forvaltning og oppfølging av egne eiendommer med profesjonelle forvaltere. Eierne ønsket å ivareta sine langsiktige mål om verdiskapning gjennom foredling og utvikling av eksisterende portefølje på en profesjonell måte. Ved å organisere forvaltningen av sine eindommer på denne måten sikrer eierne god kundeoppfølging av dedikerte mennesker som både kan bistå leietakere samt utvikle eiendommene i takt med tiden. Nærheten til eiere kommer leietakere til gode gjennom korte kommunikasjonslinjer, raske beslutninger og fokus på langsiktighet i eierskapet av gårdene.

Vika Eiendomsforvaltning AS forvalter i dag ca. 110.000 kvm næringseiendom i sentrale deler av Oslo. Porteføljen omfatter 13 bygg. Drift og forvaltning av eiendommene ivaretas i dag av en administrasjon på fem personer. Etter behov blir arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører og andre eksterne leverandører hyret inn for gjennomføring av større prosjekter.

Vika Eiendomsforvaltning utfører en effektiv forvaltning av næringseiendommer innenfor  alle de segmenter som kreves for å:
– Sikre en løpende god avkastning for eierne og langsiktig verdiøkning for den enkelte eiendom.
– Skape trygge, gode og forutsigbare leieforhold slik at eksisterende leieforhold forlenges ved kontraktens utløp.
– Ivareta offentlige krav