Parkveien 61 ligger sentralt i Oslo sentrum vest på hjørnet Cort Adelersgate og Parkveien vis a vis KNA hotellet. Bygget er nylig rehabilitert og er nå utleid i sin helhet til Eika-Gruppen. Bygget ble opprinnelig oppført i 1898, og er på totalt 6.600 kvm BTA fordelt over 6. etasjer.