Bygget er oppført i 1968, og er meget sentralt beliggende i Vika med adkomst både fra Dronning Mauds gate, Munkedamsveien og Ruseløkkveien, og er på totalt ca. 8.000 m2. Eiendommen har egen personalrestaurant for leietakere som drives av De 3 Stuer, samt dusj- og garderobefasiliteter, sykkelparkering og sykkelvask. Dronning Mauds gate 10 og 11 har eget parkeringshus over 3 etasjer (Vestre Vika P-hus), med innkjøring fra Munkedamsveien og med direkte adkomst via heis til kontorbygget.

Bygget er i løpet av 2016 og 2017 totalrehabilitert, og alle overflater og tekniske annlegg er nye. Wikborg & Rein Advokatfirma har nesten leid hele bygget, og Bien Sparebank leier deler av byggets 1. etg og underetasje.

Hva skjer i området?:

Utover rehabiliteringen av Dronning Mauds gate 11, skal også Dronning Mauds gate 10 rehabiliteres fra 2018. I Vikaterrassen er det etableres gågate. Denne vil starte på hjørnet av Dronning Mauds gate 11 og Ruseløkkveien. I forbindelse med etableringen av gågaten er hele Vikaterrasse fornyet. I all hovedsak er det etablert utadrettet virksomhet med butikker og servering. Videre skal trolig Storebrand rehabilitere Ruseløkkveien 26. På vestbanetomten har Statsbygg startet byggingen av det nye Nasjonalmuseet. Museet skal stå klart i 2019 og vil totalt representere et volum på 54 000 kvm. Samlet vil fornyelsen av enkelt- bygg, og etableringen av nybygg, representere en berikelse for området og sentrale Vika vil fremstå som svært attraktivt for kontorbrukere og servicenæringen.