Kirkegata 15 er på ca 19.000 kvm. Alle fellesarealer samt 5-9 etasje ble totalrenovert i 2015. I eiendommens 1. etasj er det butikker, café og restaurant. Kontorlokalene i eiendommen strekker seg fra 2. etasje til og med 9. etasje. Byggets fellestrapper og heiser gjør at leietaker oppnår meget god internkommunikasjon i bygget.

Lokalene / innhold

Leietaker kan benytte seg av felles personalrestaurant i byggets atrium, pluss felles møterom for inntil 60 personer i atriet. Det er etablert en koselig bakgård i forbindelse med kantinen og atriet, som de ansatte kan benytte til diverse sosiale aktiviteter gjennom sommerhalvåret.
I underetasjen finnes det et parkeringsanlegg med 63 plasser. Bygget har også innendørs sykkelparkering og flotte garderober med dusj og skap. Bygget er utstyrt med to personheiser og en vareheis.