Totalt areal for dette lokalet er 733 kvm BTA            


               Gateplan - 238 kvm BTA
               2.etg - 495 kvm BTA

Filer

Plantegning 1 etg.

Plantegning 2 etg.